รองเท้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี มีสภาพอากาศร้อนชื้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีปัญหาอาการคันซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เท้า เมื่ออากาศร้อนๆ และเท้าชื้นมากๆ ประกอบกับมีเหงื่อออกมากด้วยจึงเป็นบ่อเกิดของเชื้อรา และเนื่องจากเชื้อราจะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีมากในอากาศร้อนชื้น ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง Tinea pedis คือเชื้อราที่เท้า เราจึงได้คิดค้น "รองเท้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ" โดยใช้ใบเสม็ดขาวที่เป็นสมุนไพรมาทำเป็นไส้รองเท้า เสม็ดขาวมีอยู่้ทั้วไปในจังหวัดตราด ใบเสม็ดขาวมีคุณสมบัติหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอมระเหยในใบเสม็ดขาวมีฤทธิ์ในการจำกัดเชื้อราและแบคทีเรีย รักษาอาการคันเกิดจากเชื้อราที่เท้า และสมารถใช้ดับกลิ่นอับได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโชน์ได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในท้องถิ่นและสร้างอาชีพให้กับชุมชน
2. ป้องกันโรคเชื้อราที่เท้าหรือโรคน้ำกัดเท้า หรือ ฮ่องกงฟุต
3.นำไปจดสิทธิบัตร หรืออนุสิธิบัตร และพัฒนากระบวนการผลิตสู้เชิงพาณิชย์
1. ช่วยในการดับกลิ่นอับที่เท้า
2. กำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย และขจัดความชื้น
3. ป้องกันการเกิดโรคเชื้อราที่เท้า หรือโรคน้ำกัดเท้า หรือ ฮ่องกงฟุต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรรณภัทร กนกอังกูรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว ธัญพร สิงหพันธุ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาย ชัยรัตน์ ช่างเชื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพา ฉัตรแก้วปวช.
2นางสาว ดารา ตงเม็งปวช.
3นางสาว จารุวรรณ วรรณขันธ์ปวช.