โลชั่นน้ำซาวข้าว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การทำโลชั่นน้ำซาวข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ผลิตโลชั่นน้ำซาวข้าวจากส่วนผสมต่างๆ อันประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ น้ำซาวข้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดชา วิตามินอี ที่มีคุณสมบัติในการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นและในน้ำซาวข้าวยังมีกรดเฟรูลิก และอัลโทอิน ในการต่อต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบของผิว 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อโลชั่นน้ำซาวข้าวทั้ง 3 กลิ่น ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคพึงพอใจกลิ่นBlossam มาก รองลงมาคือกลิ่น Miss Dior และกลิ่นซากุระ (ค่าเฉลี่ย 4.68 3.94 และ 3.66 S.D. 0.47 0.55 และ 0.76 ตามลำดับ)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น กลิ่นหอมติดทนนานทั้งวัน
ใช้ในการบำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น กลิ่นหอมติดทนนานทั้งวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สมฤดี คูหาทองเกษตรกรรม
2นาง นวลฉวี มัชฌิมาเกษตรกรรม
3นาย สิงหนาถ โถทองเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนงรักษ์ ธรรมเจริญปวช.
2นางสาว ธมลวรรณ ชาติมูลตรีปวช.
3นางสาว อารียา ก๋งจิวปวช.
4นางสาว นฤมล หล่อนาคปวช.