สบู่ขัดผิวสมุนไพรว่านนางคำ**

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สบู่เป็นเครื่องสำอางค์ที่ใข้ทำความสะอาดร่างกาย แต่ปัจจุบันการผลิตสบู่ มีการเพิ่มสารเคมีลงไป เพื่อมีสารรพคุณ ตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น เช่นมีสีสัน มีกลิ่นหอมน่าใช้ และมีสรรพคุณทางยา แต่แฝงไปด้วยสารเคมีที่เป็น อันตรายต่อผิว ทำให้ปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ผูจัดทำจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำสบู่ชีดผิวสมุนไพรที่มีส่วนผสมจาก ว่านนางคำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีกลิ่นหอมจากว่านนางคำ ทำให้ผิวเนียน นุ่ม และใช้ทำความสะอาดของร่างกาย และรักษา ผดผื่นคัน ตามผิวหนัง
ช่วยดูแลรักษาผิวพรรณ รักษาแก้เม้ดผื่นคันและโรคผิวหนังได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธัญลักษณ์ เอกสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปาลิกา ปริศนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ศุภวรรณ คุ้มเดชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณฐาวีร์ เฉลิมโชคชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จิรายุส เรืองสมบัติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิธัช สีลาดหาปวส.
2นางสาว พรนภา อวบสันเทียะปวส.
3นางสาว พุธษดี คำเทียมแก้วปวส.
4นางสาว สุภาพร เพียปลัดปวส.
5นาย ธิติวุฒิ ปุรานันปวส.
6นางสาว เกศินี บุญสมปวส.
7นางสาว หนึ่งฤทัย อินทรประดิษฐ์ปวส.
8นางสาว อิสรา กันทะมาปวส.
9นางสาว ณัฐยา พิมพ์บูลย์ปวส.
10นางสาว เสาวลักษณ์ เมฆเสือปวส.