เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ(Electrical Bed Presure for patient with ulcer)

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเป็นเวลานานๆซึ่งมักจะมีผลเสียจากการนอนนานๆตามมากมายเช่นแผลกดทับกล้ามเนื้อลีบและสมรรถภาพถดถอย เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับมีหลักการทำงานคือสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบmicrocontrollerเพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ หมุนไป หมุนกลับและควบคุมระยะเวลาการหมุนของมอเตอร์ โดยการเขียนโปรแกรมในควบคุมเวลาการขึ้น-ลง ซึ่งสามารถช่วยป้องกันแผลกดทับที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังใช้ผลิตภัณฑ์หวายเทียม มาทำเบาะรองนอนเตียงผู้ป่วย ซึ่งช่วยระบายอากาศได้ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เตียงผู้ป่วยสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบmicrocontroller
2. สามารถช่วยป้องกันแผลกดทับที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หวายเทียม มาทำเบาะรองนอนเตียงผู้ป่วย
3.ใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์microcontroller
ป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุลอุตสาหกรรม
2นาย นิวัตร ศรีคำสุขอุตสาหกรรม
3นาย ภานุชิต สิงห์อาจอุตสาหกรรม
4นาย วีรพงศ์ ตันตะราวงศาอุตสาหกรรม
5นางสาว จริยา ศรีสมบูรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนิช ไวยพัฒน์ปวช.
2นาย สุวัฒน์ จุนเจริญวงศาปวช.
3นาย ธาดา ถุงเป้าปวช.
4นาย ศุภนัฐ คำพานิชปวช.
5นาย วงศธร อินทสังข์ปวช.
6นาย วีรภัทร โคมเดือนปวช.
7นาย อนันตชัย พรมมาปวช.
8นาย วัสพล ยศโชติปวส.
9นางสาว ยศธร เปียสดุดปวส.
10นาย อภินันท์ โอสถานนท์ปวส.