เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ(Electrical Bed Presure for patient with ulcer)

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเป็นเวลานานๆซึ่งมักจะมีผลเสียจากการนอนนานๆตามมากมายเช่นแผลกดทับกล้ามเนื้อลีบและสมรรถภาพถดถอย เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับมีหลักการทำงานคือสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบmicrocontrollerเพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ หมุนไป หมุนกลับและควบคุมระยะเวลาการหมุนของมอเตอร์ โดยการเขียนโปรแกรมในควบคุมเวลาการขึ้น-ลง ซึ่งสามารถช่วยป้องกันแผลกดทับที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังใช้ผลิตภัณฑ์หวายเทียม มาทำเบาะรองนอนเตียงผู้ป่วย ซึ่งช่วยระบายอากาศได้ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เตียงผู้ป่วยสามารถควบคุมการทำงานด้วยระบบmicrocontroller
2. สามารถช่วยป้องกันแผลกดทับที่จะเกิดกับผู้ป่วยได้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หวายเทียม มาทำเบาะรองนอนเตียงผู้ป่วย
3.ใช้อินเวอร์เตอร์ในการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์microcontroller
ป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติพงศ์ เมธาวิวรรธน์กุลอุตสาหกรรม
2นาย นิวัตร ศรีคำสุขอุตสาหกรรม
3นาย ภานุชิต สิงห์อาจอุตสาหกรรม
4นาย วีรพงศ์ ตันตะราวงศาอุตสาหกรรม
5นางสาว จริยา ศรีสมบูรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐนิช ไวยพัฒน์ปวช.
2นาย สุวัฒน์ จุนเจริญวงศาปวช.
3นาย วัสพล ยศโชติปวส.
4นางสาว ยศธร เปียสดุดปวส.
5นาย อภินันท์ โอสถานนท์ปวส.