อุปกรณ์ช่วยยกอิฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัฒนา เรืองสง่าอุตสาหกรรม
2นาย บรรทิตย์ ทองอยู่อุตสาหกรรม
3นาย มานพ กาญจนาอุตสาหกรรม
4นางสาว กานต์ติมา รักษ์พงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เดชาเกียรติ์ ยอดจันทร์ปวส.
2นาย รณชัย มุ่งมาไพรีปวส.
3นาย สถิตย์พงศ์ แก้วน้อยปวส.
4นาย ศักดิ์ณรงค์ จอนสุขปวส.
5นาย ธวัชชัย พรหมวงค์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในประเทศของเรา ส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศได้มีที่อยู่อาศัย โดยได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล และในปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาก จึงทำให้ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างทำงานหนักขึ้น โดยมีวัสดุหลัก คือ อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้นในการขนย้าย เปลืองเวลาและกำลังคนในการเคลื่อนย้ายจึงทำให้เสียเวลาในการทำงาน และคนงานเกิดเหนื่อย จึงทำให้เกิดปัญหาอิฐล่วง เกิดความเสียหาย และเกิดอุบัติเหตุต่อคนงานหรือผู้ร่วมงานผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ช่วยยกอิฐขึ้นมา เพื่อที่จะลดปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน และทำงานได้รวดเร็วขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยยกอิฐสามารถยกอิฐได้ดังนี้
1. อิฐบล็อก 3 ก้อน / 1 ครั้ง
2. อิฐบล็อกประสาน 4ก้อน /1 ครั้ง
3. อิฐบล็อกแปดเหลี่ยม 5 ก้อน / 1 ครั้ง
1. สามารถช่วยทุ่นแรงให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพก่อสร้าง
2. สามารถช่วยลดกำลังคนงานเพื่อให้งานที่ออกมาได้มาตรฐาน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด
3. ช่วยลดการเกิดความเสียหาย และการเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน