ตู้จดหมายอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เราเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่มีจดหมายมาส่งถึงบ้านโดยที่เราอยู่ในตัวบ้าน ทำให้เราไม่รู้มาส่งที่บ้านเราจึงประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำให้เรารู้ถึงการมาของจดหมาย
ทำให้เรารู้ว่ามีจดหมายมาส่งที่บ้านเราแล้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุวัฒน์ สุขทนารักษ์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ รัตนวิจารณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธัคพณ สุขเจริญปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ แสงทองปวช.