ชาลืมแก่ 369

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรายุส ชนะสะแบงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย ภูดิศ โฆษิตธนจินดาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว ธารารัตน์ บุญทวิโรจน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภาพร ชิยางคะบุตรปวช.
2นางสาว ปาริชาติ ไกรจันทร์ปวช.
3นางสาว ทิพนภา สองเมืองปวช.
4นางสาว นันทิญา วิจารณรงค์ปวช.
5นางสาว สายฝน บุญลือปวช.
6นางสาว ชลิตา อุภัยพรมปวช.
7นางสาว มาลีซ่า แสงทองปวช.
8นาย หัสวรรษ โพธิดอกไม้ปวช.
9นางสาว กานต์ธิมา อินทองปวส.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

“ชา” เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่นิยมดื่มกันอย่างแพร่หลายม จากการวิจัยว่าพบชามีสารชนิดที่ต้านสารอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งมีคุณสมบัติสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ใกล้เคียงกับข้าวเหนียวดำ และข้าวข้าวไรซ์เบอรี่ สามารนำชาและข้าวดังกล่าวมาผสมกลมกลืนได้ แผนกวิชาการท่องเที่ยว ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี จึงได้ศึกษานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ “ชาลืมแก่ 369 ” เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะกระบวนการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ชาลืมแก่ 369 ” อุดมด้วยแร่ธาตุจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวดำ และธัญพืชที่มีโอเมก้า 3,6,9 ช่วยบรรเทาอาการขาดภาวะเอสโตรเจนของวัยทอง ให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดีขึ้น และสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่
1. เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์กับข้าวเหนียวดำ และข้าวไรซ์เบอรี่
2. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ชาลืมแก่ 369 มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทันสมัย ตรงตามต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
ทุกเพศทุกวัย
3. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ชาลืมแก่ 369 สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา