ผงปรุงรส "ถิ่นไทย"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มานิดา หยาดทองคหกรรม
2นางสาว สมจิตร ทองสีใสคหกรรม
3นางสาว อัญชิสา โกสุมคหกรรม
4นาย วรายุทธ ต่ายเพ็งคหกรรม
5นาง กุสุมาทย์ ชูจิตต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สโรชา แย้มกลิ่นปวช.
2นาย ชลธี จินันท์ปวช.
3นางสาว ตะวันฉาย จำรัสแสงปวช.
4นางสาว ธมนวรรณ ชัยชนะปวช.
5นางสาว ชญาดา เพ็ชรแสงปวช.
6นางสาว ณัฐรินีย์ ยิ่งยวดปวช.
7นางสาว ปณิตา เขตร์ประดิษฐ์ปวช.
8นาย สหัสวรรษ จวงด้วงปวส.
9นางสาว อรณิชชา รัตนเพชรปวส.
10นางสาว วรรณพร บูชาพงศ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ : งานวิจัยผงปรุงรสถิ่นไทย 1.)เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของผงปรุงรสจำนวน 3 สูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้สูตรมาตรฐาน 1 สูตร มาพัฒนาปรับปรุงใส่ผงหญ้าหวานแทนน้ำตาลและผงชูรสในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับคือ ระดับ 9 % ลดปริมาณเกลือให้น้อยลง ผลการตรวจเชื้อคลอโรฟอร์มแบคทีเรียในผงปรุงรสไม่พบเชื้อที่ทำให้เกิดอุจจาระร่วง 2.)ประเมินความพึงพอใจของผู้ชิมโดยใช้ 9 Hedonic scaling Test ผู้บริโภคคือกลุ่มวัยทำงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยที่ชอบมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีเนื้อละเอียด สีน้ำตาลเหลือง หอมเครื่องเทศ ไม่มีรสขม ละลายน้ำได้ดี ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 1ซองปริมาณ 40 กรัม บรรจุ 2 ซองเล็ก แบ่งปรุงได้ 2 ครั้ง เช่น หมัก แกง น้ำสต็อก ผัดไทย หุงข้าว โรยข้าว
ผงหญ้าหวานสรรพคุณลดระดับน้ำตาลในเลือด รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยลดไขมันในเลือดสูง ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคอ้วน 1 ซอง มีแคลอรี่ทั้งหมด 91.54 มีคาร์โบไฮเดรต 11.53%,โปรตีน 14.29%,ไขมัน 1.23%,ใยอาหาร 0.86% และแคลเซียมสูงถึง 72.09%(จากเปลือกกุ้งและกุ้งหักท่อน)