ชุดช่วยชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แบบฉุกเฉิน

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตลอด 40 ปี จังหวัดสกลนครไม่เคยเจอน้ำท่วมใหญ่ อิทธิพลพายุเซินกาส่งผลให้ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน สมทบกับปริมาณน้ำที่สะสม ส่งผลให้พื้นที่เศรษญกิจใจกลางเทศบาลนครสกลนคร รวมทั้งอำเภอพรรณานิคม ทรัพย์สินเสียหายไปกับกระแสน้พถัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ชาวสกลนครเดือนร้อนกันถ้วนจากหน้าสภาวะน้ำท่วม จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะผู้จัดทำซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันที่มีความลำบากเนื่องจากการขาดการติดต่อสื่อสารเพราะโทรศัพท์แบตเตอรี่หมดทางการไฟฟ้าได้ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จแบตเตอร่หรือก็ไม่มีแสงพระอาทิตย์คณะผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องมือสื่อสาร ถ้าเครื่องมือสื่อสารมีใช้ แต่ไม่มีพลังงานสำหรับใช้งานก็หมดประโยชน์ไม่มีความหมายต่อการสื่อสารก็ถูกตัดขาดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉับพลัน ดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ หรือไฟฉายในยามฉุกเฉินได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นี่ใช้ไอซีเลกกูลเลเตอร์ตระกูล 7805 และ คาปาซิสเตอร์ประกอบในวงจร ส่วนต้นกำเนิดพลังงานหาได้จากในบ้านเช่น โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายนำมาต่อกันให้ได้มากกว่า 9 โวล์ต ซึ่งจะช่วยให้สามารถชาร์จเครื่องมือสื่อสารได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ฉุกเฉินซึ่่งใช้สำหรับชาร์จ แบตเตอรี่มือ หรือไฟฉายในยามฉุกเฉินได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบฉุกเฉินนี้ใช้ไอซี เล็กกูเลเตอร์เบอร์ 7805 และ คาปาซิสเตอร์ประกอบในวงจร ส่วนต้นกำเนิดพลังงานสามารถหาได้ในบ้านเช่น โซล่าเซลล์แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายนำมาต่อกันให้ได้มากกว่า 9 โวลต์มอเตอร์ DC12 ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถชาร์จเครื่องมือสื่อสารได้
พกพาง่าย สามารถใช้ได้ ทุกสถานการณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒากร ศรีอักเศษอุตสาหกรรม
2นาย แสงศร โสภารักษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทนงศักดิ์ ริภาปวส.
2นาย สิทธิศักดิ์ นรสารปวส.
3นาย วุฒิพงษ์ วะเกิดเป้งปวส.