เครื่องขูดมะพร้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชิต สุริยวงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทัศน์ ธาตุวิสัยปวส.
2นาย เกียรติศักดิ์ คุณความเชื่อปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

1.เพื่อสร้างเครื่องขูดมะพร้าว 2.เพื่อประปยัดเวลาในการขูดมะพร้าวโดยประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เครื่องขูดมะพร้าวนี้ได้มีการออกแบบหลักการทำงานของเครื่องออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบ Aotomatic และ ระบบ Manual จากการนำไปใช้งานพบว่าเราสามารถที่จะประหยัดแรงและเวลาในการขูดมะพร้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ประหยัดเวลาในการขูดมะพร้าว
1.ประหยัดเวลาในการขูดมะพร้าว
2.ลดการใช้แรงงานในการขูดมะพร้าว