อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรชนิตว์ อภัยรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ชุติมา อินณุมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เจสุดา สุมังคโลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วนิดา เบ็นเหล็บปวช.
2นางสาว เมทินี มหาพรหมปวช.
3นางสาว อิสรา ปาหยีปวช.
4นางสาว ธีรนันท์ สุดสาลีปวช.
5นางสาว ปวิชญา จงรักษ์ปวช.
6นาย ฮุยเลียน อุยปวช.
7นางสาว นาตยา แก้วนาคปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ไข่เป็ดให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ทั้งยังศึกษาการพัฒนางานฝีมือ เพื่อให้สามารถทำชิ้นงานจากไข่เค็ม เป็นการสร้างรายได้และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผู้จัดทำได้เลือก ไข่เค็มกลิ่นใบเตยกะทิสด ในการทำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากมีความแปลกใหม่ของตัวชิ้นงาน ที่นำเอาสมุนไพรมาพอก มีสีเขียวแปลกตา ทำให้เป็นที่สนใจของลูกค้า รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เหมาะแก่การเป็นของฝาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไข่เค็มดิบเมื่อแกะเปลือกออกจะไม่มีสิ่งเจือปน ไข่ขาวมีสีใส และไข่แดงสีแดงสด เมื่อนำไปต้มสุกเนื้อไข่ขาวจะนุ่ม รสชาติกลมกล่อม ไม่เค็มจัด และมีความหอมของกะทิและใบเตย
1.รู้จักวิธีการถนอมอาหาร
2.เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบและสมุนไพรที่หาได้ในชุมชน
3.สามารถนำไข่เค็มเก็บไว้รับประทาน และนำไปขายเพื่อสร้างรายได้และเกิดเป็นอาชีพในห้แก่คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป