ระบบเตือนภัยในรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว พัชรินทร์ คชลัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นำโชค กิ่งแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ประมวล ปัดไธสงอุตสาหกรรม
5นาย ธรณินทร์ ผลสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร พาเเก้วปวช.
2นาย สันติสุข สรสิทธิ์ปวช.
3นางสาว สุกัญญา บุญมาลาปวช.
4นางสาว สวิตา ศิริประเสริฐปวช.
5นางสาว ชลิดา เงียบกระโทกปวช.
6นางสาว ศิริพร ศรีผ่องปวช.
7นางสาว ปราณี ตานิโกปวช.
8นาย อัฑฒ์ จันทินมาธรปวช.
9นาย พงศธร ผ่องสุขปวส.
10นาย อนันต์ หอมวิเศษปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากการสำรวจปัญหาจากอู่ซ่อมรถยนต์ ในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ว่าเครื่องรถยนต์ที่ใช้งานไม่ได้ เกิดจากปัญหาใดบ้าง โดยมีอยู่ 2 กรณีที่สนใจคือ ความเสียหายจากความร้อนของเครื่องยนต์ที่สูง โดยสาเหตุเกิดจาก น้ำในหม้อน้ำแห้ง หม้อน้ำอุดตัน วาล์วน้ำเสีย ทำให้การระบายความร้อนไม่ดี แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือเครื่องยนต์เกิดความเสียหาย เช่น ฝาสูบโก่ง ชาร์ปละลาย สำหรับรถที่มีการติดตั้ง แก๊ส LPG NGV และรถยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะมีอีกปัญหาคือ การสะสมของแก๊สอันตรายภายในห้องโดยสาร ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำงานวิจัยในครั้งนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเตือนภัยต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ผู้โดยสารภายในรถได้ทันที โดยการแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ทันที
แจ้งเตือนภัยที่กำลังจะเกิดกับผู้ใช้รถยนต์ โดยทันที