ตู้ทะเลระบบอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พชร ไชยทองสุกอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐนนท์ คนเนียมอุตสาหกรรม
3นาย ธณินทร์ ตุงคะเตชะอุตสาหกรรม
4นาย เผ่าเทพ โกยกุลอุตสาหกรรม
5นาย ปิยเกียรติ โพธิ์กลิ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรินทร์ ตั้งเรืองเกียรติปวช.
2นางสาว ปพัชญา ธานีวรรณปวช.
3นาย นิมิตร เเสวงศิริผลปวช.
4นาย ภาณุวัฒน์ บุญทองปวช.
5นางสาว วริศรา พิมพ์บางปวช.
6นางสาว ปุณยาพร ชูรัศมีปวช.
7นาย พีรพัฒน์ น้อยอิ่มปวช.
8นาย ขจร มุสิกะบุญเลิศปวช.
9นาย ภัฎชนก นิ่มประเสริฐปวช.
10นาย สมพงษ์ โพธิ์สุวรรณปวส.

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การเลี้ยงปลาตู้ทะเลกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่เป็นที่ทราบดีในหมู่ผู้เพาะเลี้ยงและผู้ที่สนใจการเลี้ยงสัตว์ทะเลหรือปลาทะเลอยู่แล้วว่า ระบบการควบคุมนั้นมีความยุ่งยาก และที่สำคัญมีราคาสูง นอกจากนี้แล้วระบบการเลี้ยงต้องมีการควบคุมมากเป็นพิเศษกว่าตู้น้ำจืด ทั้งในส่วนของการควบคุมระบบต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ระบบน้ำ ระบบกรองของเสีย และอื่นๆ ที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษเพื่อให้ระบบนั้นสมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจการเลี้ยงสัตว์ทะเลหรือปลาทะเลมีโอกาสจับต้องได้มากยิ่งขึ้นผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดควบคุมตู้ทะเลระบบอัจฉริยะ ทั้งด้านการควบคุมอุณหภูมิ ระบบน้ำ และการจำลองคลื่นทะเลใต้น้ำเพื่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงสัตว์ทะเลจากการซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบจากท้องตลาดทั่วไปที่มีราคาสูง โดยสามารถประมาณการและจำกัดงบประมาณที่มีอยู่ของผู้สนใจให้เหมาะสม และยังสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขระบบให้มีความพัฒนามากขึ้นกว่าของเดิมที่มีอยู่ และยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลี้ยงสัตว์ทะเลได้มากขึ้น สามารถลดระยะเวลาในการดูแลสภาพน้ำได้มากขึ้น และการสร้างระบบอัจฉริยะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ