อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการจัดงานกิจกรรมกลางแจ้งในเวลากลางวันและกลางคืนจะต้องอาศัยการกางเต็นท์เพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนที่ตกลงมาและการติดตั้งระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปลั๊กหรือหลอดแสงสว่างในการจัดงานแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาจำนวนวันมากน้อยแล้วแต่กิจกรรม ซึ่งการติดตั้งปลั๊กหรือหลอดแสงสว่างส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะมีความปลอดภัยซึ่งในหลายเหตุการณ์ที่คนถูกไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตที่เกิดจากไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์ดังนั้นจึงได้เกิดแนวความคิดที่จะทำอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์ เพื่อป้องการความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลทั่วไปที่ทำกิจกรรมภายในบริเวณเต็นท์ที่จัดกิจกรรม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์จะอาศัยการทำงาน การเกิดเสียงของอุปกรณ์เพื่อช่วยเตือนให้รู้ถึงการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์ก่อนบุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณเต็นท์ที่จัดงานจะสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจนเกิดอันตราย
อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์จะอาศัยการทำงาน การเกิดเสียงของอุปกรณ์เพื่อช่วยเตือนให้รู้ถึงการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงโครงเต็นท์ก่อนบุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณเต็นท์ที่จัดงานจะสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจนเกิดอันตราย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพโรจน์ ขุนทองอุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ชัย ศรีสวัสดิ์อุตสาหกรรม
3นาย อานนท์ เดชพลมาตย์อุตสาหกรรม
4นางสาว มาศธัญภรณ์ ถาวรกุลสามัญ
5นาย จรินทร์ หลังสันอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์พัฒน์ พรมภักดีปวช.
2นาย กมล กลิ่นไกลปวช.
3นาย พงศธร ตาลเยื้อนปวช.
4นาย นำชัย ตาลเยื้อนปวช.