คอนกรีตพรุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อธิกร แก้วมีอุตสาหกรรม
2นางสาว พาตีเม๊าะ ดะแซเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นางสาว ริฟฮาน มาสาระกามาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว ซูนีตา บือซาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิลฮัม ยะโกะปวช.
2นาย อิลวัน รอเม๊าะปวช.
3นาย อนุรักษ์ คาร์เดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

คอนกรีตพรุน เป็นเทคโนโลยีคอนกรีตที่มีรูพรุนต่อเนื่องกันโดยไมมีมวลละเอียดหรือทรายในส่วนผสมเพื่อต้องการให้เกิดโพรงที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความพรุนสูงจะลดความแข็งแรงเมื่อเทียบกับคอนกรีตทั่วไป แต่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป ตามปกติคอนกรีตพรุนนอกจากมีน้ำหนักเบา ความพรุนในเนื้อคอนกรีตยังช่วยเพิ่มการดูดซับเสียงได้ และระบายความร้อนไดดี จึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ยิ่งไปกว่านั้นสามารถ นำไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น คอนกรีตทางเดินเท้า คอนกรีตลานจอดรถหรือถนนที่การจารจรไม่หนาแน่นมาก พื้นสนามเทนนิส พื้นเรือน เพาะชำ ใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ คอนกรีตปูพื้นทางเท้าที่ไม่ต้องการให้น้ำขังหรือ ปลูกหญ้าได้ เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีผิวขรุขระ มีรูพรุน ในคอนกรีต น้ำหนักเบา
คอนกรีตพรุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น คอนกรีตทางเดินเท้า คอนกรีตลานจอดรถหรือถนนที่การจารจรไม่หนาแน่นมาก พื้นสนามเทนนิส พื้นเรือน เพาะชำ ใช้ในงานตกแต่งภูมิทัศน์ คอนกรีตปูพื้นทางเท้าที่ไม่ต้องการให้น้ำขัง ดังนั้นจึงถือได้ว่าคอนกรีตพรุนเป็นคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม