ป้ายไฟวิ่งควบคุมความเร็วเหนือแสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิศักดิ์ ในทองอุตสาหกรรม
2นางสาว รัตนภรณ์ อุตมาอุตสาหกรรม
3นาย พยงค์ เมืองโคตรอุตสาหกรรม
4นาย พรเพชร พรมสิทธฺ์อุตสาหกรรม
5นาย โสภา วรรณทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร ไสวปวช.
2นาย พิเชษฐ ตามสมัยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากแผนกอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโครงการ ปายไฟวิ่งควบคุมความเร็วเหนือแสง โดยมีการป้อนข้อมูลตัวอักษรและรูปแบบกรแสดงผลต่างๆด้วยคีย์บอร์ดผ่านพอร์ต PS/2 ที่ต่อแผงวงจรของป้ายไฟวิ่งซึ่งปัญหาในการป้อนข้อมูลให้กับป้ายไฟวิ่งเนื่องจากแผงวงจรสูงจากพื้นปกติประมาณ 3 เมตร การป้อนข้อมูลห้กับป้ายไฟวิ่งดดยอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกได้ เช่น สภาพอากาศกลางแจ้งที่มีแสงแดดจ้าหรือฝนตกอีกทั้งในระหว่างการปีนบันไดเพื่อป้อนข้อมูลจากคี์บอร์อาจเกิดอุบัติเหตุจากลมหรือบันไดลื่น ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเราและอุปกรณ์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ป้ายไฟวิ่งควบคุมผ่าน WIFI สามารถสั่งการผ่านโปรแกรม LED Show 2015
1.ได้มีชุดฝึกป้ายไฟวิ่ง ควบคุมด้วย บอร์ดควบคุม BX-5A1 และ WIFI onbon
2.อำนวยความสะดวก และใช้ประโยชน์จาก Smart Phone เพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความชำนาญเพื่อนำไปประกอบอาชีพ