โปรแกรมคำนวณค่าแรงพนักงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีระพงษ์ เลี้ยงอยู่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ศุภชัย เหมือนดอกไม้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อลิษา คงพินิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ธีราพร บางเพ็งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรชัย มณีวงษ์ปวช.
2นาย สหรัฐ พรรณโรจน์ปวช.
3นาย อนุชา ปานปูนปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โปรแกรมคิดค่าแรงได้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร และคณะผู้บริหาร เนื่องจากการทำงานแต่ละแผนกจะต้องมีการทำรายงานการทำงานของแต่ละวันจะรู้ได้ว่างานเสร็จ ขาด เสีย เท่าไหร่เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น จึงได้เขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและการทำงานในแต่ละวันพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทุกวันเพราะข้อมูลต่างๆจะแสดงที่คอมพิวเตอร์แผนกพร้อมทั้งจำนวนงานที่ทำและค่าแรงที่จะได้ โปรแกรมนี้ง่ายต่อการตรวจสอบ ตรวจค้นหาข้อมูลพนักงานโดยที่ไม่ต้องค้นหาเอกสารให้ยุ่งยากและสามารถยกระดับมาตรฐานของบริษัทได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ระบบความปลอดภัยด้วย User Login
2. ระบบติดตามสถานะขบวนการผลิต
3. ระบบการจัดการและรายงานข้อมูลวัตถุดิบ (ผ้า)
4. ระบบการจัดการและรายงานจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
5. ระบบการจัดการและรายงานข้อมูลของพนักงาน
โปรแกรมช่วยในการคิดค่าแรงของพนักงานไม่ล่าช้าเหมือนแต่ก่อนซึ่งแต่ก่อนทำงานแต่ละงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมงานเพื่อเอามาคิดค่าแรงของพนักงานแต่ละคนบางทีข้อมูลอาจตกหล่นชึ่งเป็นผลต่อการจ่ายเงินของแต่ละเดือนดังนั้นจึงคิดโปรแกรมมาช่วยในการคิดค่าแรงตรงนี้เพื่อความสะดวกและไม่ทำงานซับซ้อนรวดเร็วต่อการรวบรวมข้อของพนักงานแต่ละคน