กระดาษสาดับกลิ่นอับจากสมุุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อลิษา คงพินิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธีราพร บางเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พีระพงษ์ เลี้ยงอยู่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศุภชัย เหมือนดอกไม้พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิติกานต์ บังเชียนปวช.
2นางสาว กัลยา เป้าบ้านสวนปวช.
3นางสาว อังคณา มาตขาวปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เป็นการจัดทำระบบร้านออนไลน์ขายของฝากจากเชียงคานเพราะในปัจจุบันของฝากจากเชียงคานก็เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการมาเลือกดูสินค้า เพื่อลดความยุ่งยากในการซื้อขายสินค้า หรือบางครั้งสินค้าที่เข้าไปเลือกดูอาจไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงได้มีการเปิดร้านขายของฝากจากเชียงผ่านทางเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งการทำธุรกิจขายสินค้าทางเว็บไซต์นี้มีการจัดทำกันอย่างกว้างขวาง โดยที่ผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์นี้จะได้รับความสะดวกสบาย เป็นการลดต้นทุนได้มาก ส่วนลูกค้าก็จะได้รับความสะดวกสบายเช่นกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้าในระบบได้ - ผู้ดูแลระบบสามารถ แก้ไข ลบ ข้อมูลลูกค้าได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถ เข้าไปตอบคำถามในกระทู้ หรือ ลบข้อมูลในเว็บบอร์ดได้ - สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิก
- สามารถดูรายละเอียดข้อมูลสินค้า และราคาสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์ได้
1. ได้ระบบการจัดทำการขายที่มีประสิทธิภาพ
2. มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
3. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า