ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร (iSmart)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ แก้วเรืองสามัญ
2นาย วศิน ทองคำใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง กานต์สิริ อู่อรุณสามัญ
4นาย เริงศักดิ์ เข็มทองผู้บริหาร
5นางสาว วรารัตน์ โรจน์ทนงค์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิพงศ์ พุ่มสุทัศน์ปวส.
2นาย วงศกร รัตน์ไทรแก้วปวส.
3นางสาว ขวัญจิรา นิ่มทองปวส.
4นาย ภัทรวรรณ ว่องประเสริฐปวส.
5นาย ภูวดล ใจซื่อกุลปวส.
6นาย ธนกร สกุลพราหมณ์ปวส.
7นาย อิทธิพัทธ์ หุ้มแพรปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

iSmart เป็นซอร์ตแวร์ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร สำหรับร้านอาหารยุค 4.0 ที่นอกจากจะขายอาหารที่มีรสชาติอร่อยแล้ว ยังเปิดสัมผัสใหม่ๆ ให้กับลูกค้าด้วย ตามเทรนอาหาร 2018 iSmart เป็นแนวความคิดต้องการให้ลูกค้าสั่งอาหารได้เอง รู้สึกเป็นอิสระในการสั่งอาหาร สั่งอาหารได้รวดเร็วด้วยมือถือตนเอง รู้ออเดอร์ รู้ราคา ไม่ต้องกังวลว่าเงินในกระเป๋าจะไม่พอ ไม่ต้องรีบสั่งเพราะมีคนมายืนรอ มีฟังก์ชั่นเรียกพนักงานจากมือถือ ไม่ต้องรอพนักงานเดินผ่าน สั่งเก็บเงินได้ทันที iSmart ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานได้แบบออนไลน์และออฟไลน์ในร้านอาหารทั่วไป ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เช่น ร้านส้มตำ ร้านอาหารภัตราคารอาหาร เรสเตอร์รอง และอื่นๆ ที่มีการสั่งรายการอาหารจากผู้รับบริการ เพิ่มความสะดวกในการรับออเดอร์จากลูกค้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานของ iSmart แบ่งระบบการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของลูกค้า 2) ส่วนของเจ้าของธุรกิจ และ 3) ส่วนของพนักงาน โดยที่พนักงานจะรับออเดอร์อาหารจากลูกค้าผ่าน Smart Phone หรือ Tablet รายการอาหารจะปรากฎในห้องแผนกทำอาหาร ผู้ใช้สามารถสั่งอาหารได้ผ่าน QR Code ที่ติดไว้ตามโต๊ะหรือในเล่มเมนูกระดาษได้อีก 1 ช่องทาง
1. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการรับออเดอร์
2. ช่วยให้เจ้าของกิจการ ทำงานได้ง่าย สะดวก และป้องกันการทุจริตได้