ถังอบรองเท้า Bucket Dried Shoes

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ดวงพร ราษฎร์เจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย นพดล คำกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นวรัตน์ อุ่นเรือนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยธิดา สิงห์สุขศรีปวส.
2นางสาว ธิติยา บุญมาปวส.
3นางสาว น้ำทิพย์ สวัสดิภาพปวส.
4นาย พิเชษฐ์ ชาวเวียงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลการออกแบบและสร้างถังอบรองเท้า Bucket Dried Shoes ที่ใช้ในการศึกษาทดลองมี ดังนี้ ตัวถังทำจากวัสดุประเภทพลาสติก หลอดไฟแบบไส้ช่วยเพิ่มความร้อน พัดลมช่วยเป่ารองเท้าให้แห้งและมีชุดควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟ/ดิมเมอร์ โดยนำรองเท้าผ้าใบมาทดลองในการอบรองเท้า ผลการทดสอบ พบว่า รองเท้าผ้าใบที่เปียกชื้น สามารถอบให้แห้งได้ภายในระยะเวลา 10 นาที และไม่มีกลิ่นอับชื้นการหาประสิทธิผลของถังอบรองเท้า Bucket Dried Shoes จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าเฉลี่ย 0.66 แสดงว่าถังอบรองเท้ามาสุขที่ประดิษฐ์ตรงตามจุดประเมินที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นถังอบรองเท้าที่สามารถใช้ได้ภายในครัวเรือนและสามารถหาวัสดุในการทำสิ่งประดิษฐ์ได้ง่าย นอกจากนี้ถังอบรองเท้าสามารถอบรองเท้าได้พร้อมกัน 8 คู่ ต่อรอบของการอบและมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถอบรองเท้าให้แห้งภายใน 10 นาที
-ช่วยให้รองเท้าแห้งเร็ว
-ลดปัญหากลิ่นรองเท้าเมื่อคุณครูให้ถอดรองเท้าเข้าห้องเรียน
-ลดปัญหาการใส่รองเท้าผิดระเบียบ จากข้ออ้างฝนตกรองเท้าเปียก