เครื่องมือจั๊มสายไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้คิดค้นสร้าง Electric Jumpers Tools เพื่อเป็นเครื่องมือในการจั๊มสายไฟฟ้า เช่นสายเบอร์ 4,10,16 Sq.mm. ซึ่งเป็นสายไฟฟ้าที่มีความแข็งและลำบากต่อการใช้คีมในการจั๊มสายไฟฟ้าให้แน่นและตีเกลียวสายไฟฟ้าให้สวยงาม Electric Jumpers Tools เหมาะแก่การเป็นเครื่องมือของช่างไฟฟ้าไปใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามมารถจั๊มสายไฟฟ้าที่มีขนาดเบอร์4,10,16 Sq.mm. ที่มีความแข็งอย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ได้สายไฟฟ้าในการจั๊มที่แน่นและตีเกลียวได้อย่างสวยงาม
สะดวกกว่าการใช้คีมในการจั๊มสายไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรันญู เอนกพรหมอุตสาหกรรม
2นาย มะยาลี แวนาฮะอุตสาหกรรม
3นาง ดนูนารถ แป้นมาอุตสาหกรรม
4นางสาว สุมิตรา เขาบางอุตสาหกรรม
5นาย ธีรพงษ์ พูลบางยุงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา สุวรรณวิเศษปวช.
2นางสาว พิมพ์ชนก ไหมทองปวช.
3นาย จรัญ คำดีปวช.
4นาย ภานุพงษ์ พิมพาปวช.
5นาย ธนภู ทัดไทปวช.