อุปกรณ์มัดอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัชวาล คำเพชรดีอุตสาหกรรม
2นาง พรทิพย์ คำเพชรดีสามัญ
3นาย กรภัทร์ จุ้ยยิ้มอุตสาหกรรม
4นาง วิจิตรา บุญพิคาอุตสาหกรรม
5นาย สันชัย สุขศรีพะเนาว์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร ค้าขายปวช.
2นาย ธีรภัทร์ เกลาพิมายปวช.
3นาย ชัชวาลย์ ปลาโพธิ์ปวช.
4นาย ชานุพันธ์ จันทร์พิมายปวช.
5นาย จิรวัฒน์ พลดอนปวช.
6นาย อดิศักดิ์ ตีบกลางปวช.
7นาย สิทธิชัย ทองสุวรรณ์ปวช.
8นาย พงศ์ศิริ คามพิมายปวช.
9นาย ธนากร กร่ำมะเริงปวช.
10นาย คณิต แวงดงบังปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการนำถุงพลาสติกมาใช้ในการห่อหุ้ม การบรรจุอาหารเครื่องใช้บริโภคอุปโภค เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ของถุงพลาสติกส่วนใหญ่จะใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งการเก็บถุงพลาสติกในร้านขายของชำ และการมัดกระดาษใช้แล้วในสำนักงาน และการมัดเสื้อผ้าในร้านขายส่งหรือร้านตัดเย็บขายเสื้อผ้า จะเกิดปัญหาเรื่องการแพ็ค จากปัญหาดังกล่าว จึงมีวิธีแก้ปัญหา นำเชือกมาโยงผ่านมาสู่ด้านหน้าของภาชนะเก็บถุงพลาสติก โดยปลายของเชือกเกี่ยวกับตัวยึดปลายเชือก นำถุงพลาสติกชิ้นแรกใส่ลงไปพร้อมกับกดเชือกให้เคลื่อนที่จากด้านบนลงสู่ด้านล่างของภาชนะเก็บถุงพลาสติก ถุงพลาสติกจะถูกวางกดทับซ้อนกันจนเต็ม แล้วมัดเป็นก้อน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถมัดถุงพลาสติกเป็นก้อน ๆ มัดกระดาษใช้แล้วในสำนักงาน มัดหนังสือ และมัดเสื้อผ้าสำหรับแพ็คในร้านขายส่งร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
1. มัดถุงพลาสติกให้เป็นก้อน ลดปริมาณให้มีขนาดเล็กทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณ
2. มัดกระดาษใช้แล้วในสำนักงาน หรือหนังสือเก่าง่ายและสะดวกในการใช้งาน
3. มัดเสื้อผ้าในร้านขายส่งหรือร้านตัดเย็บให้สะดวกในการแพ็ค
4. ลดปัญหาเรื่องมลพิษจากขยะถุงพลาสติกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม