โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จารุณี ลอยลมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อำนาจ สำเริงราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ทศพล สิงห์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา มากเมืองปวช.
2นางสาว นภัสวรรณ พันทร์สังข์ปวช.
3นางสาว สุกัญญา ยิ้มใยปวช.
4นาย ธนวนันท์ ศรีธงชาติปวช.
5นางสาว ธันยา อ้อมแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การบริโภคอาหารเช้านับเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเตรียมหรือประกอบอาหารเช้าสำหรับสังคมปัจจุบันกระทำได้ลำบาก เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเตรียมหรือประกอบอาหารช่วงเช้ามากนัก ประกอบกับสภาวะสังคมที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารที่อยู่ในรูปแบบสะดวก เน้นคุณค่าทางโภชนาการ คณะผู้วิจัย จึงได้คิดที่จะศึกษาขั้นตอนการทำ “โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป” ขึ้น โดยใช้ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และกล้วยน้ำว้ามาเป็นส่วนผสม เนื่องจากหากพูดถึงกล้วย หลายคนมักนึกถึงกล้วยน้ำว้ามาเป็นอันดับต้นๆ เพราะมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีแคลเซียมสูง มีวิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 และวิตามินซี กล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งของโปรตีน กรดอะมิโน อาร์จินิน และฮีสติดิน ซึ่งสารทั้งหมดนี้ล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกล้วยน้ำว้า ข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปอบให้สุกเป็นบางส่วน นำมาปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยผงปรุงรส เติมส่วนประกอบอื่น เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ที่ทำให้สุกและแห้งแล้ว ก่อนบริโภคเท “โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป” ใส่ถ้วยเติมน้ำร้อนทิ้งไว้ 3 นาที พร้อมรับประทาน
1. ใช้รับประทานเป็นอาหารเช้า หรือช่วงเวลาเร่งด่วน
2. ใช้เป็นของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆ