โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การบริโภคอาหารเช้านับเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเตรียมหรือประกอบอาหารเช้าสำหรับสังคมปัจจุบันกระทำได้ลำบาก เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเตรียมหรือประกอบอาหารช่วงเช้ามากนัก ประกอบกับสภาวะสังคมที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารที่อยู่ในรูปแบบสะดวก เน้นคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัย จึงได้คิดที่จะศึกษาขั้นตอนการทำ “โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป” ขึ้น เนื่องจากหากพูดถึงกล้วย หลายคนมักนึกถึงกล้วยน้ำว้ามาเป็นอันดับต้นๆ เพราะนอกจากจะให้รสชาติที่หวานอร่อยแล้ว ยังเป็นผลไม้ที่หลายคนนิยมทานและมีประโยชน์ต่อร่างกาย กล้วยน้ำว้าให้แคลเซียมสูงกว่ากล้วยชนิดอื่นๆ และยังมีวิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 และวิตามินซี สำหรับสารอาหารที่ทำให้กล้วยน้ำว้ามีความพิเศษมากกว่ากล้วยชนิดอื่นๆ คือ กล้วยน้ำว้าเป็นแหล่งของโปรตีน กรดอะมิโน อาร์จินิน และฮีสติดิน ซึ่งสารทั้งหมดนี้ล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้รับประทานเป็นอาหารเช้า หรือช่วงเวลาเร่งด่วน
โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกล้วยน้ำว้า และข้าวหอมมะลิไปอบให้สุกเป็นบางส่วน นำมาปรุงแต่งกลิ่นรสด้วยเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส เติมส่วนประกอบอื่น เช่น ผัก เนื้อสัตว์ ที่ทำให้สุกและแห้งแล้ว ก่อนบริโภคเท “โจ๊กกล้วยน้ำว้ากึ่งสำเร็จรูป” ใส่ถ้วยเติมน้ำร้อนทิ้งไว้ 2 นาที พร้อมรับประทาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จารุณี ลอยลมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อำนาจ สำเริงราชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ทศพล สิงห์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ สว่างพื้นปวช.
2นางสาว นลินทิพย์ ดับโศกปวช.
3นางสาว สุมนต์จิรา ทิมหอมปวช.
4นางสาว ชลธิชา มากเมืองปวช.
5นางสาว ธันยา อ้อมแก้วปวส.