ขนมครกยกล้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ คำกลอนลือชาอุตสาหกรรม
2นาย สัจจพงษ์ แสนงามอุตสาหกรรม
3นาย ธีระชัย บุตรดีอุตสาหกรรม
4นาย นิรันดร์ ปะวรณาอุตสาหกรรม
5นางสาว วราพร มุขธระโกษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อธิบดี บุญชะโดปวส.
2นางสาว จิตตราภรณ์ วิทยาวิโรจน์ปวส.
3นาย ชัชนันท์ม ทองนาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมครกเป็นขนมไทยชนิดหนึ่ง มีหลักฐานว่าขนมครกเป็นที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันยังมีรับประทานกันอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาดัดแปลงให้แปลกใหม่อยู่เสมอ ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดพัฒนาสูตรขนมครกที่แปลกใหม่ อร่อย น่ารับประทาน มีประโยชน์ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สูตรขนมครกที่แปลกใหม่ อร่อย น่ารับประทาน มีประโยชน์ต่อร่างกายและดีต่อสุขภาพอีกด้วย
1. ขนมครกมีความอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
2. ขนมครกมีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ