เครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุน

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการสอบถามจากกลุ่มชุมชนหลาย ๆแห่งที่นำสมุนไพรมาผลิตและจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหั่นตะไคร้ ให้เป็นแว่นบางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำลูกประคบที่ใช้เวลาในการหั่นนานและใช้จำนวนมาก ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดผลิต เครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุนขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาและเวลาในการหั่นตะไคร้ดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องหั่นอเนกประสงค์แบบมือหมุนที่มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถหั่นได้รวดเร็วและได้ขนาดเท่ากัน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมและสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1. สามารถเตรียมวัตถุดิบได้รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
2. วัตถุดิบที่ได้มีขนาดสม่ำเสมอเท่ากัน
3. เป็นเครื่องที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักยพงษ์ ตัณฑ์สุระอุตสาหกรรม
2นาย ชาญชัย ตัณฑ์สุระอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไตรรงค์ แอมรัมย์ปวส.
2นาย พิทักษ์ ตามไธสงปวส.