เครื่องบดหญ้าเนเปียร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤพล บุตรสุริย์อุตสาหกรรม
2นาย โกมินทร์ ชิณศิริอุตสาหกรรม
3นาย วิษณุ ยอดวงษ์อุตสาหกรรม
4นาย ประทีป เหลาสนิทอุตสาหกรรม
5นาย ศราวุธ ศรีกัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรชัย ไชยประโคมปวส.
2นาย ธนา จิตจักรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงงานในการสับหรือบดหญ้าเนเปียร์เนื่องจากการเกษรตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวจะพบปัญหาในสับหรือบดหญ้าเนเปียร์ในการเลี้ยงวัวและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบดหญ้าเนเปียร์ ลดเวลาในการสับหรือบดหญ้าเนเปียร์ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้ออกแบบเครื่องบดหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้ในการบดหญ้าเนเปียร์ทดแทนแรงงานคนโดยใช้เครื่องบดหญ้าเนเปียร์ โดยออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกน้ำหนักเบาและสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย ใช้มอเตอร์2แรงขึ้นไปในการเดินเครื่องบดหญ้าเนเปียร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เคลื่อนย้ายสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
2.ประหยัดเวลา
1.มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น
2.บดหญ้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น
3.ประหยัดเวลาสำหรับชั่งโมงที่เร่งรีบ