เก้าอี้นั่งทำงานเก็บของ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เก้าอี้ เป็น อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการนั่งทำงานการเลือกและการปรับเก้าอี้ให้เหมาะสมกับงานและร่างกายของผู้ที่ใช้ เป็นสิ่งที่จำเป็นมิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น อาการชาที่ขา ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบ่า ตลอดจนประสิทธิภาพของการทำงานลดลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เก้าอี้สามารถปรับเอนนอนได้ ภายใต้เก้าอี้ยังสามารถเก็บสิ่งของได้ด้วย
1. เบาะนั่งใช้เป็นเบาะรถยนต์สามารถปรับเอนนอนได้
2. สามารถเก็บของในลิ้นชักภายใต้เก้าอี้ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย เหลือสิงกุลอุตสาหกรรม
2นาย วิชาญ พันธืบุญนาคอุตสาหกรรม
3นาย ศุภชัย แก้วสว่างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติธัช วงษ์วาสปวส.
2นาย ธรรมศักดิ์ รุ่งแสงปวส.