เครื่องเจียระไนเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จำรอง พรมพานอุตสาหกรรม
2นางสาว พร้อมรรณ ขันธ์สิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริวัติ ประเคนปวช.
2นางสาว พรชิตา บุญโสมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องเจียระไนอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานประเภทงานเชื่อม งานกลึง งานขึ้นรูปโลหะ เครื่องเจียรนัยสามารถเจียรนัยได้ทั้งระบบแท่นเจียร ระบบเจียรนัยสายพาน และสามารถปรับองศาเครื่องเจียรนัยสายพานได้ 45,90,180 องศา โดยการทำงานของเครื่องที่มีสองระบบในเครื่องเดียวจะทำให้การเจียรนัยสะดวก และรวดเร็วขึ้น ทำให้งานเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใชสำหรับเจียระไนตกแต่งผิวงาน
ใช้เจียระไนยรับคมมีด
ใช้ระบบเจียระไนแท่น
ใช้ระบบเจียระไนสายพาน
ปรับองค์ศาในการเจียรได้ 45,90,180 องศา
เครื่องเจียระไนช่วยอำนวยความสะดวกในการเจียร
เครื่องเจียระไนสามารถทำงานสองระบบ
สามารถเจียระไนได้ทั้งไม้และเหล็ก