รูปหล่อเรซิ่นหลวงปู่ทวด (Luang Pu Thuat Resin Statu)

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

พระหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระหลวงปู่ทวด แต่เมื่อพูดถึงพระหลวงปู่ทวด ทุกคนต่างรู้และให้ความเคารพศรัทธาต่อพระหลวงปู่ทวดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักโดยเฉพาะประชาชนในทางภาคใต้ พระหลวงปู่ทวดนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกันหลายวัด รูปพระหลวงปู่ทวด แสวงหาไว้บูชาเพื่อเป็น ศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ที่ทำด้วยมือตามแบบวิถีชาวบ้านและความศรัทธาของชาวบ้านในตำบลชุมพลและตำบลดีหลวง จึงคิดค้นการบูชาหลวงปู่ทวด เรียกชื่อว่า รูปหล่อเรซิ่นหลวงปู่ทวด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รูปหล่อเรซิ่นหลวงปู่ทวด ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อ ไว้สักการบูชา ในหลักคุณธรรม ความปลอดภัยต่างๆ ทำมาจากการเทเรซิ่นลงแบบ
1.เพื่ออนุรักษ์และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและสังคมไทย และเพิ่มมูลค่าให้กับสิ้งประดิษฐ์
2.เพื่อให้งานวิจัยและพัฒนางานหัตถศิลป์ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุกัญญา หมานสาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ไพโรจน์ เซ่งเอียงอุตสาหกรรม
3นาย สำราญ ช่างสานสามัญ
4นาย เชษฐา ทองเนื้อแข็งอุตสาหกรรม
5นาย สุวัฒน์ รัตนเอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุเบศร์ ฟองฟักปวช.
2นางสาว จันทนิภา ดอนเตาเหล็กปวช.
3นางสาว ปนัดดา ยิ้มอิ่มปวช.
4นางสาว ศศิธร จันทร์เอียดปวช.
5นางสาว จามจุรี บิลแสละปวช.
6นางสาว อภิชญา แก่นจันทร์ปวช.
7นาย ยุทธพิชัย เรืองสุขปวช.
8นาย ทวีศักดิ์ ศิริบุญปวช.
9นาย นันธวัติ สุกใสปวส.
10นางสาว รุ่งฤดี ไหมใจดีปวส.