การคัดแยกชิ้นงานด้วยวิธีการประมวลผลภาพบนโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาง ปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปาอุตสาหกรรม
3นาย บุญเกิด สนธิพันธ์อุตสาหกรรม
4นาย ธีรวัฒน์ ใจประดับเพชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะโรจน์ สุขมัยปวช.
2นางสาว ฤทัยวรรณ เต็มถุงปวช.
3นาย กาจพน เข็มเพชรปวช.
4นางสาว อรทัย คำบุพผาปวช.
5นางสาว ธนพร มีสัตย์ปวช.
6นางสาว อรวรรณ เพชรเจริญสุขปวช.
7นาย อัครพล ยวงทองปวช.
8นางสาว นิรัชชา สุกใสปวช.
9นาย ชุติพนธ์ สาลีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

กระบวนการคัดแยกในอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การคัดแยกสี ขนาด ชนิด และรูปทรง ซึ่งในปัจจุบันใช้ระบบแมชชีนวิชชั่น จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง การแก้ไขโปรแกรมก็มีความยุ่งยาก ต้นทุนสูง ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดในการนำระบบโทรศัพท์เข้ามาใช้แทนโดยอาศัยกล้องวีดีโอบนโทรศัพท์ ใช้หลักการประมวลผลภาพผ่านแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้มีความสามารถคัดแยกสี ขนาด ชนิดและรูปทรงตามต้องการ ควบคุมอุปกรณ์เพื่อช่วยในการคัดแยก เช่น โซลินอยด์ไฟฟ้า มอเตอร์ วาล์วลม อุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ผ่านบอร์ดควบคุม (ioio-q) ที่ประกอบด้วยขาเอาท์พุท 40 ขา เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยบลูทูธ แสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-คัดแยกชิ้นงานตามสี ขนาด และรูปทรง
-ควบคุมอุปกรณ์เอาท์พุทผ่านสัญญาณบลูทูธ จำนวน 40 ช่อง
-ใช้กล้องบนโทรศัพท์มือถือในการประมวลผลภาพ
-ใช้คัดแยกในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก