ชากาบหอยเเครง(Pure Candle Lily Tea)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัทราภรณ์ สายวิจิตรอุตสาหกรรม
2นาย รักศักดิ์ คุ้มชนม์อุตสาหกรรม
3นาย สมหมาย อินทร์พลับอุตสาหกรรม
4นาย สวงค์ เจริญวงษ์อุตสาหกรรม
5นาง สุชาดา ชิโณรโสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาริฉัตร รัตนเพียรปวช.
2นาย ชาญสิทธิ์ อภิบาลศรีปวช.
3นาย สิทธิพล แสงไทยปวช.
4นาย ธนาธร แข้โสปวช.
5นาย พิเศษสุด สายสร้อยปวช.
6นาย ธนากร อาฌาศัยปวช.
7นาย เชิดธวัช สมบัติมากปวช.
8นาย หลีฮั้ว จันทร์กฤษปวช.
9นาย ศิลาลักษณ์ ทริดสังข์ปวช.
10นาย อนุรักษ์ สุคนธรสปวช.

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมาขึ้น ซึ้งการดูแลสุขภาพนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้สมุนไพรหรือผักผลไม้หรือดอกไม้ที่หาได้ไม่ยากในวิถีชีวิตแบบ ไทย ๆ นำมาปรุงแต่งให้เป็นเครื่องดื่ม โดยยังคงคุณค่าตัวยาในการส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาโรคไว้เช่นเดิม น้ำดื่ม สมุนไพรหรือชาสมุนไพรคือส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อให้ยั่งยืนคู่สังคมไทยหลายคนตระหนักว่าชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพรดังนั้นในแต่ละวันผู้คนจึงดื่มชามากพอสมควร ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยในการดื่มและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีรสชุ่มเย็น ขับเสมหะ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ฟกช้ำภายในและแก้การอาเจียนเป็นเลือด
1. ได้รับความรู้และเข้าใจในกระบวนการแปรรูปในการผลิตผงชากาบหอยเเครงที่เหมาะสม
2.เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากาบหอยเเครง เพื่อจัดจำหน่ายเป็นสินค้าของทางสถานศึกษา
3. ใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา
4. ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น หาได้ง่ายและส่งเสริมการปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ แปรรูป และจัดจำหน่ายได้