ชุดสาธิตแขนกลอัตโนมัติ (Mini Arm Robot)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดนัย ตั้งวิริยะกูลอุตสาหกรรม
2นาย ดนัย ภู่ระหงษ์อุตสาหกรรม
3นาย กิตติ หอมลำดวนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติวุฒิ พันธ์มาปวช.
2นาย อธิพันธ์ มูลกูลปวช.
3นางสาว สุมณฑา เล็กแท้ปวช.
4นาย วสิน จินตโกศลปวช.
5นางสาว ธมนวรรณ จันทร์ขำปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

พบปัญหาเรื่องความปลอดภัยของคนงาน เช่น การทำงานที่มีอันตรายเกินกว่าที่จะเสี่ยงให้มนุษย์ทำและงานหยิบจับวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงจนเกินไป รวมไปถึงการทำงานในรูปแบบเดิมซ้ำๆ จึงไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองแรงงานมนุษย์ในการทำงานและไม่เสี่ยงเกิดอันตรายในการทำงานและแขนกลสามารถทำงานได้ไวกว่ามนุษย์เนื่องจากไม่มีความเหนื่อยล้าและทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ใช้สาธิตการทำงานของแขนกลในระบบอุตสาหกรรม
- ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาระบบสมองกลฝังตัว
ใช้สาธิตการทำงานของแขนกลในระบบอุตสาหกรรม
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัว