ชุดเครื่องประดับ กะลาสยาม

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“ชุดเครื่องประดับ กะลาสยาม" ผู้วิจัยได้คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงได้แนวคิดในการนำกะลามะพร้าวมาพัฒนาเป็นเครื่องประดับสตรี โดยนำดอกรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 มาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้เทคนิคงานช่างทองโบราณ การดัดลาย ฉลุลาย และการสลักดุน ดอกรวงผึ้งขึ้นรูปด้วยโลหะเงินประดับบนกะลามะพร้าว ชิ้นส่วนสามารถถอดแยกนำมาประดับในส่วนอื่นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในชุมชน และช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดเครื่องประดับกะลาสยาม ประกอบด้วย สร้อยคอ เข็มกลัด ต่างหู และแหวน ชิ้นส่วนสามารถ ถอดแยกประดับในส่วนอื่นของร่างกายได้
ใช้เป็นชุดเครื่องประดับสำหรับสตรี หรือใช้เป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ภัณฑิลา สาหรับศิลปกรรม
2นาย สุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ศิลปกรรม
3นาย มงคล สาระพางค์ศิลปกรรม
4นางสาว อัญชุลี ภักดีบุญศิลปกรรม
5นาง สำอางค์ ปินตาคำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยกร สุหัสปวส.
2นาย ฐานุปัติ ศรีสมปวส.
3นางสาว อัญชิสา พิศเพียงจันทร์ปวส.
4นาย ศักดิ์ณรงค์ บุญฤทธิ์ปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ กรองทองปวส.
6นาย สุทธินันท์ พรหมชัยปวส.
7นาย ฐิติพัฒน์ มุ้ยจีนปวส.
8นาย ชญานินทร์ รัตนศรีชัยวราปวส.
9นาย พสธร ทองไสยปวส.