เครื่องฝานกล้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เสกสรร โคตรกุดกว้างอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมพล วงศ์พระลับอุตสาหกรรม
3นาย เอกรินทร์ ประจวบแท่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เสกสรร โคตรกุดกว้างปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ คำขาวปวช.
3นาย พิชัย บุตรหมื่นปวช.

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

กล้วยฉาบในท้องตลาดมีขายไม่พอต่อความต้องการองผู้บริโภคแม้ผู้ขายพยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ดีเพราะการที่ใช้คนฝานกว่าจะทำเสร็จแต่ละลูกก็เสียเวลาดังนั้นจึงไม่พอต่อการขาย เราจึงได้คิดค้นวิจัยเครื่องฝานกล้วยขึ้นาเพื่อจะทำกล้วยฉาบายได้เยอะขึ้น เพราะเครื่องฝานกล้วยของเรานั้นฝานกล้วยได้รวดเร็วกว่า การใช้คนฝานแน่นอน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สะดวกสบาย รวดเร็วและประหยัดพลังงาน
สะดวกสบายและประหยัดพลังงาน
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฝานกล้วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น