ตู้เก็บหมวกกันน็อคอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่าตามโรงเรียน บริษัท ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ นั้น จะไม่มีที่เก็บหมวกกันน็อคเราจึงต้องใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อช่วยในการเก็บหมวกกันน็อคแทนการวางไว้ติดรถหรือถือติดมือไปด้วยโดยมีคีย์การ์ดเพื่อทำการเปิด-ปิดตู้เก็บหมวกกันน็อคโดยการใช้คีย์การ์ดเท่านั้นหรือในอนาคตอาจเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนคีย์การ์ดเพื่อที่ทุกคนจะได้มีสิทธิ์ในการใช้ตู้เก็บหมวกกันน็อคในปัจจุบันมีการใช้ยานพาหนะซึ่งเป็นจักรยานยนต์โดยส่วนมากและหมวกกันน็อคส่วนมากจะมีราคาที่สูงในบางยี่ห้อ ตู้เก็บหมวกกันน็อคจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเก็บหมวกกันน็อค อย่างปลอดภัยโดยไม่หาย โดยใช้เทคโนโลยีในการล็อคผ่านระบบ RFID สแกน หรือ ในอนาคตอาจเป็นการใช้บัตรประชาชนสแกนแทนคีย์การ์ด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหมวกกันน็อค
- ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหมวกกันน็อค
- ลดภาระในการถือหมวกกันน็อคหรือไว้หน้ารถ
- ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตประตูระบบ RFID
- สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุวัฒน์ มณีพรหมอุตสาหกรรม
2นาย อรรถวุฒิ เจริญราศรีอุตสาหกรรม
3นาง ปาริชาติ ยศเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย บัณฑิต ผ่องโตอุตสาหกรรม
5นาง สมทรง คุปตะนาวินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสันต์ ทศกิมปวส.
2นาย จิตติพัฒน์ รู้รอบปวส.
3นาย วิชยานนท์ อ้ายมาปวส.