สครับรังไหม ชาร์โคล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เชอลักษ์ ธนะบุญปวงสามัญ
2นางสาว อุทัยทิพย์ กับปิยะสามัญ
3นางสาว จิรวรรณ ก้อนเมฆสามัญ
4นาย เตชะภู พงษ์แจ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย เทพสุริยะ อรุณแสนไชยาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุจินทรา วันเย็นปวช.
2นางสาว ปวีร์ มีผลปวช.
3นางสาว โชติกา บุญประเสริฐปวช.
4นาย รตน ทิมแท้ปวช.
5นางสาว วรัญญา ศิริกังวาลปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สครับรังไหม ชาร์โคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาวิธีการพัฒนาสูตรสครับรังไหม ชาร์โคล 2) ทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สครับรังไหม ชาร์โคล จากผู้ทดลองใช้ โดยได้นำสูตรการผลิตสครับรังไหม ชาร์โคล มาพัฒนาสูตร 3 สูตร คือ สูตรที่ 1, สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 โดยมีอัตราส่วนผสมของปริมาณวัตถุดิบ เบสกลีเซอรีน สารสกัด ต่างกัน ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ จำแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 30 คนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสูตรสครับรังไหม ชาร์โคล ที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับมากคือสูตรที่ 2 ค่าเฉลี่ย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเฉพาะของ สครับรังไหม ชาร์โคล คือ เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้า ผลิตจากรังไหมสีขาวคัดพิเศษ แล้วนำมาเคลือบด้วยสบู๋ที่ส่วนผสมของผงถ่านไม้ไผ่ และที่ใส่สารกัดจากพืชผักพื้นบ้าน ซึ่งคุณสมบัติของสครับรังไหม ชาร์โคล คือ สามารถทั้งล้างทั้งขัดผิวหน้า และดูดซับสารพิษตกค้างได้ในขั้นตอนเดียว (3 in 1)
สามารถสครับผิวหน้า, ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกได้ง่าย, ขจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันและกระชับรูขุมขน, ลดปัญหาสิวเสี้ยน,ปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่ม ผิวสดใส กระชับ เปล่งปลั่ง ไม่หยาบกร้าน, มีส่วนผสมของ AHA ช่วยให้ผิวขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ, มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)