โคมเทียนเขียนลายทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์และจุดเด่นของโคมเทียนที่มีใช้ในโอกาสต่างๆเพื่อป้องกันลมพัดเปลวไฟระหว่างใช้งานทำให้เทียนไม่ดับและไม่มีน้ำตาเทียนหยดถูกมือโคมเทียนเขียนลายทองเป็นการสร้างสรรค์งานฝีมือจากการปั้นด้วยดินไทยด้ามจับใช้เทคนิคการกลึงไม้จากไม้ตาล และการเขียนลายทองประดับตกแต่งโคเทียน อันวิจิตรแบบไทยสร้างมูลค่าให้กับโคมเทียนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกในการเก็บและเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมเทียนให้แสงสว่าง สามารถโดนความร้อนได้ สามารถโดนไฟได้
สามารถใช้ร่วมพิธีทางศาสนาได้ สามารถใช้เป็นของตกแแต่งบ้านได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พันทิพา จั่นรัดศิลปกรรม
2นางสาว เสาวรส โพธินามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นาถสุดา พิมพ์ศรีกลํ่าปวช.
2นางสาว สุจิรา ลอยสูงวงศ์ปวช.
3นางสาว พิมพ์ลภัส เลิศมงคลธรรมปวช.
4นางสาว วรัชยา เลิศมงคลธรรมปวช.
5นางสาว อริสรา พุกจันทร์ปวช.