อาหารเหลวโปรตีนสูงจากอกไก่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการวิจัยของโรงพยาบาลเวชธานี (2554) พบว่าโปรตีนจะช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์ประสานยึดติดเป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ป่วยช่วงพักฟื้นควรรับประทานโปรตีนเพิ่มจากปริมาณเดิมที่เคยรับประทานวันละ 30 กรัม งานวิจัยนี้มีแนวคิดในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักกีฬาที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือผู้ป่วยหลังผ่าตัด รับประทานอาหารเหลวโปรตีนสูงที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังตอบโจทย์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการสร้าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องดื่มโปรตีนสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เพาะกล้าม และผู้ป่วยหลังผ่าตัด บุคคลธรรมดาหรือคนปกติก็สามารถดื่นได้ ซึ่งให้ประโยชน์แก่ร่ายการ 1.ให้สารอาหารโปรตีน 2.ให้พลังงานแก่ร่างกาย เป็นเครื่องดื่มทำให้ร่างกายแข็งเเรง
1.ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวที่มีปริมาณโปรตีนสูงกว่านมสูตรปกติ 3 เท่า
2. สามารถพัฒนาอาหารเหลวโปรตีนสูงเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ออกขายได้ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
3. เป็นอาหารทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัดและเป็นทางเลือกในการบริโภคให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการ
4.สร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยที่มีราคาไม่แพงและสามารถรับประทานง่าย
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และใช้ได้ในชีวิตจริงของกลุ่มบุคคลที่ไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนัฐพล สายมูลตรีคหกรรม
2นาง บันดาร เชยชะนันท์คหกรรม
3นาง อัธยา พามนตรีคหกรรม
4นางสาว ดลนภา เพชรกองคหกรรม
5นางสาว ศิริพักตร์ นาวารีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เมชญา เจริญศรีปวช.
2นางสาว สมพร แสนบุตรปวช.
3นางสาว วราภรณ์ วิระษรปวช.
4นาย กิตติศักดิ์ อุโคตรปวช.
5นางสาว ณิลลดา เหราวรรณ์ปวช.
6นางสาว กัลสุดา สุ่มมาตย์ปวช.