กรงขังขวด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย แก้วสว่างอุตสาหกรรม
2นาย วินัย เหลือสิงกุลอุตสาหกรรม
3นาย วิชาญ พันธ์บุญนาคอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชรพล เหมือนแพร รอดมีปวส.
2นาย ไพโรจน์ รอดมีปวส.
3นาย ณัฐพงต์ ฝ่ายลีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีขยะมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มี ขยะมีหลายรูปแบบ ทั้งขยะที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ขวดแก้วและขวดพลาสติกของคุณสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลายรูปแบบ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองอีกด้วย จากสภาพปัญหาที่เราพบจากปัญหาขยะล้นเมือง เราจึงนำขยะบางส่วนมาทำมูลค่า ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะสร้างกรงขังขวด เพื่อลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าไปในตัวอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิ้นงานมีความสวยงาม
1. ลดปัญหาขยะล้นเมือง
2. นำไปใช้ตกแต่งพื้นที่ต่างๆได้