อุปกรณ์ด้ามส่งหินเจียร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
5นาย อังศุธร แก้วถาวรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิติพัทธ์ เช้าจันทร์ปวช.
2นาย นวพล สงเล็กปวช.
3นาย ธนากร อินทะสะระปวช.
4นาย ศุภรัฐโชติ สุจจิตปวช.
5นาย ฐาปกรณ์ เย็นทั่วปวช.
6นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
7นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
8นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผลจากการทดลองพบว่า อุปกรณ์ด้ามส่งหินเจียร ด้านโครงสร้างออกแบบได้ดีขนาดเหมาะสมได้ดีมาก ด้านการใช้งานง่าย สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และบำรุงรักษาได้ง่าย และมีความปลอดภัยต่อในการใช้งานระยะการใช้งานของอุปกรณ์ด้ามส่งหินเจียรได้ระยะตั้งแต่ 125-200 เซนติเมตร อุปกรณ์เครื่องส่งหินเจียร มีขนาดกว้าง 2.50 นิ้ว ใช้ปลั๊กพ่วงยาว 3 เมตร ใช้ท่อ พลาสติก ขนาด 2 นิ้ว ยาว 95 เซนติเมตรใช้ท่อ พลาสติก ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 65 เซนติเมตร ใช้ท่อ พลาสติก ขนาด 2.5 นิ้วยาว 24 เซนติเมตร ใช้ข้อลด 2.5 นิ้ว - > 1นิ้ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ด้ามส่งหินเจียร สามารถช่วยเพิ่มความคล่องแคล่ว ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกในการผ่าผนังในบริเวณที่อยู่สูง ทำให้งานมีความประณีตและช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปีนบันใดหรือการเอื้อมมือขึ้นไปเพื่อผ่าผนังได้อย่างดี
1. เพิ่มความสะดวกในการผ่าผนังในบริเวณที่อยู่สูง
2. ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของตัวผู้ใช้
3. ประหยัดเวลาในการทำงาน

Contact Information

Name : นาย วิวัฒน์ แก้วกายศ
Email : wivat033@hotmail.com
Phone : 0973488846
FB : -
LINE ID :