กรรไกรดายหญ้าผ่อนแรงตัด

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากอุปกรณ์การเกษตรเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวย ให้การปฏิบัติงานเกษตรมี ความสะดวกและรวดเร็ว ลดแรงของเกษตรกรซึ่งกรรไกรตัดหญ้าจำเป็นต้องใช้ในการตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้ หรือตัดหญ้าในสนามที่มีมุมแคบ เพราะกรรไกรตัดหญ้ามีขนาดเล็ก กระทัดรัดสะดวกในการใช้งานในการเกษตร จากการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้กรรไกรตัดหญ้าน้อยเนื่องจากต้องใช้เวลานานใช้ สะดวกต้องใช้แรงในการตัดมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยของเอว และหัวไหล่เพราะต้องใช้แรงจากข้อมือและหัวไหล่ในการตัดแต่งกิ่งไม้หรือหญ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกรรไกรที่มีมอเตอร์เป็นตัวผ่อนแรงและสามารถตัดได้มากกว่ากรรไกรแบบธรรมดาโดยเวลาเท่ากันแต่สามารถตัดได้พื้นที่ที่มากกว่า
1 สามารถผ่อนแรงในตัดตกแต่งหญ้าหรือกิ่งไม้
2 เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน
3 เพื่อลดการปวดเมื่อยของหัวไหล่เนื่องจากใช้แรงตัดมากเกินไปเพราะใช้เวลานาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุชาติ แต้ตระกูลอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย อดิเทพ บุญรัตน์อุตสาหกรรม
4นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
5นาย สมชาย เนียมสวัสดิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐาปกรณ์ ก้งทั่นปวช.
2นาย พสุธร ไข่รอดปวช.
3นาย ธีรวุฒิ เกศรินทร์ปวช.

Contact Information

Name : นาย วิวัฒน์ แก้วกายศ
Email : wivat033@hotmail.com
Phone : 0973488846
FB : -
LINE ID :