เครื่องขายสมุดหยอดเหรียญ

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมาก และอีกทั้งยังมีการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ซึ่งในวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงมีจำนวนนักศึกษาหลายพันคน จุดบริการสหกรณ์ร้านค้าของวิทยาลัยได้ตั้งอยู่ไกล เมื่อนักศึกษาต้องการซื้ออุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ เป็นต้น นักเรียนต้องเสียเวลาในการไปซื้ออุปกรณ์การเรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องขายสมุดหยอดเหรียญสามารถจ่ายสมุดได้โดยที่ไม่ต้องมีคนมาขาย เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสมุด
1. เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสมุด
2. เครื่องขายสมุดหยอดเหรียญสามารถขายสมุดได้จริง
3. เครื่องขายสมุดหยอดเหรียญสามารถติดตั้งได้ทุกที่
4. สามารถนำไปต่อเชิงพานิชย์และเชิงวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ ชูมีอุตสาหกรรม
2นาย วิวัฒน์ แก้วกายศอุตสาหกรรม
3นาย สมศักดิ์ ชูเกลี้ยงอุตสาหกรรม
4นาย จงขจร ศรีเพชรทองอุตสาหกรรม
5นาย อังศุธร แก้วถาวรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤต คงปราบปวช.
2นาย กฤษณะ ชุมทองปวช.
3นาย นรวีร์ พรหมเพศปวช.
4นาย ศุภชัย ชูศรีดำปวช.
5นาย ฐาปกรณ์ เย็นทั่วปวช.
6นาย วีรยุทธ ชูเท้าปวช.
7นาย ธราดล ศรีวรรธนชาติปวช.
8นาย นนท์นที ทิพย์พิชัยปวช.
9นาย ชัยณรงด์ ฉางแก้วปวส.
10นาย ธนวัตร จันทร์ช่วยปวส.

Contact Information

Name : นาย ประเสริฐ ชูมี
Email : prasert221@gmail.com
Phone : 088-3985803
FB : https://www.facebook.com/prasert.choomee
LINE ID : prasertchoomee