อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้นอุตสาหกรรม
2นาย มงคลฤกษ์ ทองมากอุตสาหกรรม
3นาย สัญญา กังแฮอุตสาหกรรม
4นาย ภาณุ ศิริธรรมอุตสาหกรรม
5นาย เดชาชัย สาราบรรณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฑีฆายุ พลพังปวช.
2นาย วีระศักดิ์ นิคะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันในกลุ่มแม่บ้านร้านค้าที่ทำเครื่องแกงขายเพื่อบริโภคเองหรือจำหน่ายทั่วไปเขานิยมใช้มีดปลายแหลมปอกกระเทียมด้วยมือเปล่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ได้ปริมาณน้อย และชักช้าเสียเวลามากทำให้กลิ่นกระเทียมยังติดมือเข้าจมูกได้จึงต้องการคิดค้นอุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียมขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการปอกเปลือกกระเทียมและลดอุบัติเหตุในการปอกและเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงการได้ทราบถึงสาเหตุปัญหาจึงได้จัดทโครงการวิจัยอุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียมเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียมสามารถใช้งานได้จริง
2. ความสะดวกรวดเร็วในการปอก
3. ช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ
4. เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปอกเปลือกกระเทียม
เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยในการประกอบอาชีพ โดยการลดเวลาในการปอกเปลือกกระเทียม ลดต้นทุนในการจ้างคนปอกเปลือกกระเทียม และลดอุบัติเหตุจากมีดที่ใช้ปอกเปลือกกระเทียม

Contact Information

Name : นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้น
Email : peeyo2522@hotmail.co.th
Phone : 0897381436
FB : -
LINE ID :