เครื่องมือเปิดฝาแบตเตอรี่รถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้นอุตสาหกรรม
2นาย มงคลฤกษ์ ทองมากอุตสาหกรรม
3นาย สัญญา กังแฮอุตสาหกรรม
4นาย ธีระศักดิ์ รอดไกรอุตสาหกรรม
5นาย เดชาชัย สาราบรรณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤตเมธ นุ้ยเหมือนปวช.
2นาย เอกวิทย์ ขันแกล้วปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การบริการแบตเตอรี่ต้องคอยตรวจเติมระดับน้ำกลั่นเพื่อป้องกันระดับน้ำยาแห้งควรเติมน้ำกลั่นประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพราะว่าเมื่อใช้งานไปมีปฏิกิริยากลับไปกลับมาทำให้น้ำระเหยออกไปการเติมเปิดฝาจุกด้านบนของหม้อแบตเตอรี่ 6 ฝาให้หมดแล้วเช็คดูน้ำกลั่นอยู่ในระดับที่ถูกต้องแต่ละช่องน้ำกลั่นจะลดลงไม่เท่ากันโดยให้ท่วมแผ่นธาตุประมาณ10-15มิลลิเมตรการเปิดฝาแบตเตอรี่จะมีปัญหาคือแน่นเกินไป ทำให้เวลาเปิดฝาแบตเตอรี่เกิดความเสียหายจึงควรมีความระมัดระวังในการเปิดฝาเป็นอย่างมากจากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำวิจัยได้เกิดแนวคิดที่จะช่วยในการรักษาแบตเตอรี่โดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยเปิดฝาแบตเตอรี่ขึ้นเพื่อช่วยให้การดูแลรักษาแบตเตอรี่ง่ายขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือมีลักษณะเป็นรูปทรงกากบาทใช้เหล็กในการทำที่สามารถใช้เปิดฝาแบตเตอรี่รถยนต์ได้ 4 แบบ ป้องกันฝาเเบตเตอรี่เสียหาย และยังป้องกันมือสัมผัสกับไอของสารเคมีได้อีกด้วย
เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยในการประกอบอาชีพการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น เปิดฝาแบตเตอรี่ได้ทุกแบบอย่างง่ายดายและรวดเร็ว รักษาฝาแบตเตอรี่ไม่ให้เสียหายเนื่องจากการใช้เครื่องมือผิดประเภท และยังป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ระเหยจากฝาแบตเตอรี่สัมผัสกับมือโดยตรง

Contact Information

Name : นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้น
Email : peeyo2522@hotmail.co.th
Phone : 0897381436
FB : -
LINE ID :