ขนมรังผึ้งผสมใบเตยหอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เรวดี ชัยศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รัตนา คูหามุกข์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ถนอมจิต ทองรักษ์สามัญ
4นางสาว ณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทัศวรรณ ศรีดำปวช.
2นางสาว ชลดา เพ็ชรสมบัติปวช.
3นางสาว อภิชญา หนูวงษ์ปวช.
4นางสาว ณัฐรินีย์ เอี้ยวสกุลปวช.
5นางสาว รัชดากร สุขสวัสดิ์ปวส.
6นางสาว จิตติมา ส่งศรีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมรังผึ้งเป็นขนมโบราณ สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรนัก เนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมจากเด็กรุ่นใหม่ ขนมรังผึ้งผสมใบเตยหอมเป็นขนมที่มีรูปทรงคล้ายดอกจอกที่มีเเหล่งกำเนิดอยู่ในน้ำ รูปทรงสวยงามน่ารับประทาน เเต่เนื่องจากเป็นขนมที่ต้องใช้น้ำมันพืชปริมาณมากในการทอด สีสันไม่สวยงาม ไม่น่ารับประทาน คุณค่าทางอาหารมีน้อย ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาการทำขนมรังผึ้งจากสูตรดั้งเดิมที่ผู้คนไม่ชอบรับประทาน ไม่น่าสนใจ ผสมใบเตยหอมให้มีกลิ่นหอม อร่อย มีสีสันน่ารับประทาน เพิ่มประโยชน์คุณค่าทางอาหารให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้บริโภคขนมขบเคี้ยว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ ขนมรังผึ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งมัน แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี มาผสมกับน้ำใบเตยหอมอาจเติมส่วนผสมอย่างอื่น เช่น น้ำตาลทราย เกลือป่น ไข่ไก่ น้ำปูนใส นำมาทอดจนสุก บรรจุใส่ในภาชนะบรรจุ
คุณสมบัติผลงาน ประสิทธิภาพ
สามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง
1. เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้
3. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หรือทำเป็นอาชีพเสริม

Contact Information

Name : นาง เรวดี ชัยศิริ
Email : aielipang@hotmail.co.th
Phone : 0831718057
FB : https://www.facebook.com/Rawadee.Aie
LINE ID :