เครื่องดูดน้ำอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระศักดิ์ รอดไกรสามัญ
2นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้นอุตสาหกรรม
3นาย สัญญา กังแฮอุตสาหกรรม
4นาย ภาณุ ศิริธรรมอุตสาหกรรม
5นาย เดชาชัย สาราบรรณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไทวิวัฒน์ ฉ่ายโช้นปวช.
2นาย ชนุตรี หะหมานปวช.
3นาย รัชชานนท์ สาระหนีปวช.
4นาย สมชาย สุโสะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปกติตามร้านค้าทั่วไป เวลาจะเอาน้ำออกจากถังน้ำจะต้องตะแคงถึงและต้องยกถังซึ่งจะหนัก ทำให้ไม่สะดวก และสามารถทำให้เกิดอุบัติที่เหตุได้ ดังนั้นจึงได้คิดเครื่องดูดน้ำอเนกประสงค์ขึ้นมา เพื่อสามารถช่วยให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ได้รวดเร็วและปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดน้ำ
ประสิทธิภาพ สามารถดูดน้ำได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
1. สามารถสูบน้ำได้อย่างรวดเร็ว
2. ช่วยให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการดูดน้ำ

Contact Information

Name : นาย ธีระศักดิ์ รอดไกร
Email : bantok2526@hotmail.com
Phone : 0840615689
FB : https://www.facebook.com/ake2526@hotmail.com
LINE ID : 0840615689