อุปกรณ์ทำความชื้นโรงเพาะเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุ ศิริธรรมอุตสาหกรรม
2นาย ปีโย วงษ์ตั้นหิ้นอุตสาหกรรม
3นาย สัญญา กังแฮอุตสาหกรรม
4นาย ธีระศักดิ์ รอดไกรสามัญ
5นาย เดชาชัย สาราบรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรค์ฐการ เกตุพลปวช.
2นาย ธนภัทร จันทภาโสปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอาชีพเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับบุคคลที่ต้องการทำอาชีพเสริม เนื่องด้วยต้นทุนต่ำ ปลูกง่าย รายได้ดี สำหรับต้นทุนในการเพาะเห็ด 1,000 ก้อน เฉลี่ยราคาแล้วจะอยู่ที่ ก้อนละ 10 บาท ระยะเวลาในการเพาะเห็ดจะใช้เวลาไม่มากนักจะให้ผลผลิต 4 ครั้ง/เดือน โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนผลผลิตจะไม่ดี เนื่องจากอากาศร้อน เห็ดจะขาดความชื้น จึงจำเป็นต้องรดน้ำแต่จะทำให้น้ำขังอยู่ภายในก้อนเชื้อ และไม่ควรให้น้ำถูกดอกโดยตรง ควรจะเป็นละออง ดังนั้นจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ทำความชื้นโรงเพาะเห็ดขึ้นมา เพื่อให้ความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ อุปกรณ์ที่สร้างความชื้นเพื่อปรับอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด จะช่วยปรับอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด ทำให้เห็ดเจริญเติบโตเร็วขึ้น
ประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต
1. เพิ่มผลผลิตในการเพาะเห็ด
2. ลดภาระค่าใช้ในการเพาะเห็ด
3. ลดกระบวนการในการดูแลโรงเพาะเห็ด

Contact Information

Name : นาย ธีระศักดิ์ รอดไกร
Email : bantok2526@hotmail.com
Phone : 0840615689
FB : https://www.facebook.com/ake2526@hotmail.com
LINE ID : 0840615689