มาลัยมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุธาสินี กิจปกรณ์สันติสามัญ
2นางสาว อำพาภรณ์ เกิดทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เรวดี ชัยศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ณนิดา ชุมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธิดาพร อ่อนทองปวช.
2นางสาว จิณห์นิภา นาคินปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

มาลัยลูกปัด จัดเป็นงานประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้แทนมาลัยดอกไม้สดทั่วไป เห็นว่าการใช้มาลัยในประเทศไทยมีความนิยมมานาน ไม่ว่าในการคล้องคอเป็นเกียรติแก่เจ้าบ่าว เจ้าสาว ใช้คล้องแขนเพื่อแสดงความยินดี หรือในงานมงคลต่าง ๆ หรือการบูชาตามหลักศาสนาพุทธ โดยทั่วไปใช้มาลัยดอกไม้สด หรือ มาลัยดอกไม้พลาสติก ซึ่ง มีปัญหาในเรื่องของความเหี่ยวเฉา และไม่สวยงาม ขาดความคงทนในการใช้งาน ผู้ประดิษฐ์จึงได้แนวคิดในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์มาลัยจากลูกปัดโดยการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีความสวยงาม ละเอียดละอ่อนขึ้น สามารถเก็บได้นานคงทนยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4. ใช้แขวนหรือห้อยประกับเครื่องดนตรีไทยในเวลาที่จะเล่น
5. ใช้ในการคาราวะผู้ที่เคารพนับถือ หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
6. ใช้แขวนหรือห้อยหน้ารถ
1. ใช้สำหรับการบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
2. ใช้เพื่อการกราบระลึกถึง บุพาการี ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
3. ใช้สำหรับเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาในงานมงคลต่างๆ

Contact Information

Name : นางสาว ณิชนันทน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
Email : nitchanan_z@hotmail.com
Phone : 0943192765
FB : https://www.facebook.com/nitchanan.Thirakulphisut
LINE ID : n7904