น้ำพริกเพื่อสุขภาพ มะม่วงห่าว มะนาวโห่

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตถกรรมนั่นมีความสำคัญมากสิ่งหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศ การประดิษฐ์คิดค้นด้านต่างๆมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ปัจจุบันพบว่ามีโรคเกิดขึ้นมากมาย เจอได้ทุกช่วงวัยของอายุ อาหารซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต คนส่วนใหญ่เลยหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการคิดค้นน้ำพริกเพื่อสุขภาพขึ้น ซึ่งนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นน้ำพริกเพื่อสุขภาพ จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทำให้มีประโยชน์ต่อผู้รับประทาน มีคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการที่ครบถ้วน ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอาหารเพื่อสุขภาพประเภทน้ำพริก บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม มีวันผลิตและหมดอายุ บอกถึงคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการ
ใช้ในการรับประทาน ทานกับข้าว ผักเคียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรษา สองนาคหกรรม
2นาย อธิปพงศ์ โชคอำนวยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนัชพร จิตรงณ์ปวช.
2นางสาว กนิษฐา มืดมนปวช.
3นาย ชาญณรงค์ ชูแก้วร่วงปวช.
4นางสาว กาญจนรัตน์ ศรีน้อยปวช.

Contact Information

Name : นางสาว อรษา สองนา
Email : orasa252506@gmail.com
Phone : 0889783016
FB : https://www.facebook.com/เปิ้ลลาดพร้าว
LINE ID : 0892079073